07/2021 S Ilonou Vojancovou o masopustních obchůzkách na Hlinecku

Informace o videu

Nahráno: 17 Únor, 2021

Délka : 15:02

Rubrika: Tradice a Všechna videa.

Štítky: Ilona Vojancová a Masopust.

Popis videa

Po mnoho generací obyvatelé na Hlinecku dodržují Masopustní obchůzky, při nichž ožívají tradiční masky a rituály. Ty byly v roce 2010 zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. A protože se letos nemohou konat masopustní průvody, přiblíží vám je etnografka Muzea v přírodě Vysočina paní Ilona Vojancová.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider