08/2021 Informace pro majitele bezodtokových vyvážecích jímek

Informace o videu

Nahráno: 25 Únor, 2021

Délka : 1:42

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: změn vodního zákona.

Popis videa

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí tímto upozorňuje na ustanovení § 38 odstavec 8 zákona číslo 254/2001 Sbírky, o vodách a o změně vodního zákona, které je účinné od 1. ledna 2021.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook