11/2023 Kaleidoskop: Přípravné třídy ZŠ Ležáků

Informace o videu

Nahráno: 15 Březen, 2023

Délka : 12:47

Štítky: přípravné třídy a ZŠ Ležáků.

Popis videa

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.