16/2021 Hlinecký strakáček přiblížil tradice

Informace o videu

Nahráno: 21 Duben, 2021

Délka : 2:42

Rubrika: MAS Hlinecko a Všechna videa.

Štítky: Hliencký strakáček a MAS Hlinecko.

Popis videa

Místní akční skupina Hlinecko vydává v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání časopis pro děti. Pojďte spolu s námi nahlédnout do 8. a 9. čísla Hlineckého Strakáčka.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.