17. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 29 Prosinec, 2017

Délka : 57:43

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva a Zastupitelstvo.

Popis videa

Program zasedání ZM dne 28. 12. 2017:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení program u zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočet města Hlinska na rok 2018
6. Hospodaření s majetkem města
7. Volba přísedícího z řad občanů pro okresní soud v Chrudimi
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

  • Facebook