19. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 14 Červen, 2018

Délka : 2:40:18

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: MFC, Multifunkční centrum, zasedání, a Zastupitelstvo.

Popis videa

Program zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Zpráva finančního výboru
6. Návrh závěrečného účtu města za rok 2017
7. Změna rozpočtu města k 14. 5. 2018
8. Hospodaření s majetkem města:
Smlouva o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.
9. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018
10. Poskytnutí příspěvku z výtěžku loterií a jiných podobných her v roce 2018
11. Účast města Hlinska v nově zakládaném svazku obcí
12. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2018 -2022
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook