21/2023 Zahradní slavnost

Informace o videu

Nahráno: 24 Květen, 2023

Délka : 0:46

Rubrika: Různé a Všechna videa.

Štítky: DS Drachtinka a zahradní slavnost.

Popis videa

Přijměte pozvání na zahradní slavnost, která se bude konat při příležitosti 15. výročí zahájení činnosti Domova seniorů Drachtinka.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.