3. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 13 Březen, 2023

Délka : 1:15:50

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva města Hlinska.

Popis videa

Místo konání: multifunkční centrum (Adámkova tř. 341, Hlinsko)

Doba konání: 13. března 2023, 17:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření
6. Hospodaření s majetkem města
7. Zřízení příspěvkové organizace Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko, začlenění Turistického informačního centra Hlinsko do nově zřizované příspěvkové organizace, dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městského kulturního klubu Hlinečan, příspěvková organizace
8. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města, programy A/1, A/2, D a individuální dotace – rok 2023
9. Poskytnutí dotací z rozpočtu města, program B – Podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinska pro rok 2023
10. Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
11. Dohody o ukončení smluv o spolupráci při zajišťování stomatologických pohotovostních služeb mezi městem Hlinsko a obcemi
12. Diskuse
13. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider