38/2021 13. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 20 Září, 2021

Délka : 1:08:37

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva.

Popis videa

Program zasedání Zastupitelstva města Hlinska dne 13. 9. 2021:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska

5. Rozpočtová opatření k 23. 8. 2021

6. Hospodaření s majetkem města

7. Pořízení Změny č. 7 Územního plánu Hlinsko a její obsah

8. Různé:

8.1 Poskytnutí finančního daru obcím zasaženým živelnou pohromou

8.2 Odpis pohledávky

9. Diskuse

10. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider