4. Řádné zasedání zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 20 Červen, 2019

Délka : 2:00:56

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva.

Popis videa

Program zasedání zastupitelstva města dne 10. 6. 2019:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Zpráva finančního výboru
7. Návrh závěrečného účtu města za rok 2018
8. Schválení účetní závěrky města Hlinska za rok 2018
9. Rozpočtová opatření k 27. 5. 2019
10. Hospodaření s majetkem města, smlouva o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
11. Podání žádosti o dotaci na projekt „ETA Hlinsko – regenerace brownfieldu”
12. Pořízení Změny č. 4 Územního plánu Hlinsko a její obsah
13. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019
14. Poskytnutí příspěvku z výtěžku loterií a jiných podobných her v roce 2019
15. Nové zřizovací listiny příspěvkových organizací města (s výjimkou Domova seniorů Drachtinka) včetně smlouvy o výpůjčce
16. Různé
16.1 Přehled způsobů plateb za provoz systému nakládání s komunálními odpady
16.2 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu (roznos balíčků jubilantům)
17. Diskuse
18. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider