48/2020 Výběrové řízení: Vedoucí odboru investic a městského majetku

Informace o videu

Nahráno: 25 Listopad, 2020

Délka : 2:16

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: Odbor investic a městského majetku a výběrové řízení.

Popis videa

Město Hlinsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce Vedoucí odboru investic a městského majetku.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče najdete na webových stránkách města Hlinska. Lhůta pro podání přihlášky je  7. prosince 2020 do 12 hodin a způsob podání přihlášky v písemné podobě. Obálku viditelně označte „Výběrové řízení – vedoucí OIMM“ a zašlete či osobně doručte na adresu: Město Hlinsko, Kancelář tajemníka, Poděbradovo nám. 1, 539 23, Hlinsko. Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook