48/2023 Sbírka pro zvířátka pokračuje

Informace o videu

Nahráno: 29 Listopad, 2023

Délka : 1:16

Rubrika: Různé a Všechna videa.

Štítky: Centrum Jana XXIII. a sbírka pro útulky.

Popis videa

V Hlinsku stále probíhá dobročinná sbírka pro psí útulky v našem regionu.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.