5. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 11 Září, 2023

Délka : ŽIVĚ

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva.

Popis videa

Místo konání: multifunkční centrum (Adámkova tř. 341, Hlinsko)

Doba konání: 11. září 2023, 17:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hlinsko
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinsko
5. Zápis kontrolního výboru
6. Rozpočtová opatření k 21.08.2023
7. Hospodaření s majetkem města
8. Převod technické infrastruktury – VaK Chrudim, a. s.
9. Dodatek č. 6 ke smlouvě o půjčce – Bytové družstvo města Hlinsko
10. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko na období 2023-2025
11. Diskuse
12. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider