9. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska 2020

Informace o videu

Nahráno: 16 Září, 2020

Délka : 2:20:08

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: MFC a Zasedání zastupitelstva.

Popis videa

Program zasedání zastupitelstva města dne 7. 9. 2020:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření k 17. 8. 2020
6. Hospodaření s majetkem města
7. Vydání změny č. 5 Územního plánu Hlinsko
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy – poskytnutí dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
9. Uzavření veřejnoprávních smluv – poskytnutí příspěvku z výtěžku loterií a jiných podobných her
10. Různé:
10.1 Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Drachtiny, Hlinsko (III. etapa)
10.2 Informace k projektu „Sportovní hala Hlinsko“
11. Diskuse
12. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider