Dům dětí a mládeže KROUŽKOVAL v MFC

Informace o videu

Nahráno: 20 Květen, 2015

Délka : 3:25

Rubrika: Kultura, Různé, a Všechna videa.

Štítky: DDM Hlinsko, Dům dětí a mládeže, Kroužkování, kroužky, letecké modelářství, sportovní gymnastika, a Vysočánek.

Popis videa

Hlinecký Dům dětí a mládeže představil v sále Multifunkčního centra některé z činností svých kroužků, které se dají předvést na podiu. Takzvané Kroužkování představilo výběr z aktivit domu dětí, který v letošním roce navštěvuje na 450 členů předškolního a školního věku. Hlavním cílem a posláním je pravidelná zájmová činnost během celého týdne. Kromě toho organizuje další akce, jako jsou přírodovědné soutěže, sportovní závody, šachové turnaje, vystoupení, výukové programy pro školy a celodenní akce v době prázdnin. Hlavní prázdniny jsou zaměřeny hlavně na čtrnáctidenní tábor ve Svratouchu a na týdenní příměstský tábor.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider