K zemi padly vzrostlé stromy.

Informace o videu

Nahráno: 23 Srpen, 2012

Délka : 0:46

Rubrika: Radnice.

Štítky: ekologie, kácení, revitalizace, stromy, topol, a zeleň.

Popis videa

V uplynulých dnech a týdnech se ve městě výrazně kácelo. K zemi padly některé vzrostlé stromy například v parku u základní školy Smetanova, nebo v aleji lemující hlavní průtah městem až na nedalekou Čertovinu. Park v okolí základní školy Smetanova již prošel prořezem v loňském roce. Nyní zde byly pokáceny další stromy, tentokrát především vzrostlé topoly blízko podchodu.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook