Poděkování za propagaci Tříkrálové sbírky

Informace o videu

Nahráno: 2 Únor, 2017

Délka : 1:35

Rubrika: Různé a Všechna videa.

Štítky: 3 králové a sbírka.

Popis videa

V sobotu 7. ledna proběhla v Hlinsku a okolních obcích Tříkrálová sbírka. Pořádající charita by chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se sbírky účastnili, ať již jako dárci, koledníci nebo organizátoři, bez jejich pomoci by se sbírka v Hlinsku a okolí realizovala jen s velkými obtížemi. Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a přispěvatelům za štědré dary, protože v Hlinsku a okolí se vybralo letos 256 036 Kč, což je o 55 971 Kč více než v roce 2016.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider