Seminář k Výzvě číslo 1. z Operačního programu životní prostředí

Informace o videu

Nahráno: 14 Červen, 2018

Délka : 1:11

Rubrika: MAS Hlinecko.

Štítky: MAS Hlinecko a místní akční skupina.

Popis videa

V úterý 5. června od 15 hodin pořádala Místní akční skupina Hlinecko v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku seminář k Výzvě číslo 1. z Operačního programu životní prostředí.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.