Setkání Partnerství Místního akčního plánu

Informace o videu

Nahráno: 18 Duben, 2018

Délka : 0:46

Rubrika: MAS Hlinecko a Všechna videa.

Štítky: MAS Hlinecko, místní akční skupina, a Setkání Partnerství MAS.

Popis videa

V úterý 11. dubna Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala další z řady setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Na programu setkání byly informace o stavu tvorby místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, návazných aktivit a zhodnocení spolupráce v regionu.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider