Tradiční pouť do Svatojánských Lázní

Informace o videu

Nahráno: 25 Květen, 2016

Délka : 2:24

Rubrika: Různé, Svat. Lázně, a Tradice.

Štítky: kaple, mše, pouť, a Svatojánské Lázně.

Popis videa

Velkým svátkem a tradicí je pouť do Svatojánských Lázní, která se každoročně koná v květnu první neděli po svátku svatého Jana Nepomuckého. Také letos 22. května tu probíhala od 11 hodin Mše svatá v barokní kapli, která byla vysvěcena již v roce 1645. Kaple svatého Jana Nepomuckého měla původně doškovou střechu a po roce 1967 ji před úplným zničením zachránili místní občané.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider