Tři králové koledovali pro charitu

Informace o videu

Nahráno: 13 Leden, 2016

Délka : 1:59

Rubrika: Různé a Všechna videa.

Štítky: charita, Římskokatolická farnost, Tři králové, a Tříkrálová sbírka.

Popis videa

Začátkem ledna tradičně vycházejí do ulic měst a obcí koledníci, aby popřáli šťastný nový rok a poprosili o finanční dar do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou anebo neumějí. V Hlinsku se koledníci pravidelně každým rokem scházejí na římskokatolické faře, kde si obléknou pláště, nasadí koruny a vedoucí skupinky dostane na krk zapečetěnou pokladničku s logem charity a průkaz.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider