Uskuteční se Tříkrálová sbírka

Informace o videu

Nahráno: 5 Leden, 2017

Délka : 1:42

Rubrika: Různé a Všechna videa.

Štítky: charita, sbírka, a Tři králové.

Popis videa

V sobotu 7. ledna 2017 se v Hlinsku a okolních obcích uskuteční Tříkrálová sbírka. Tato akce navazuje na tradiční koledování na Tři krále, je celonárodní a jejím hlavním účelem je především pomoci lidem s postižením, nemocným, seniorům, matkám v tísni a dalším sociálně potřebným.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider