Vezmi cep, pojď na mlat!

Informace o videu

Nahráno: 16 Srpen, 2017

Délka : 1:44

Rubrika: Tradice, Veselý Kopec, a Všechna videa.

Štítky: skanzen, ukázky tradičních prací, a VK.

Popis videa

V sobotu 12. srpna byl na Veselém Kopci u Hlinska připraven pro návštěvníky program nazvaný Vezmi cep, pojď na mlat věnovaný zemědělství na vesnici. Od 9 do 17 hodin mohli vidět jedinečnou možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin pěstovaných na vysočině, jako byly méně náročné druhy obilí, len a také ovoce, které rostlo na každé zahrádce. Návštěvníci skanzenu mohli přihlížet dnes už téměř zapomenutým činnostem, třeba sledovat, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se přitom používaly.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider