Vysočánek a Kuřátka vynášeli smrtku

Informace o videu

Nahráno: 5 Duben, 2017

Délka : 1:26

Rubrika: Tradice a Všechna videa.

Štítky: Betlém, Kuřátka, MFC, Multifunkční centrum, Multifunkční centrum Hlinsko, Vynášení smrtky, a Vysočánek.

Popis videa

Jeden z nejstarších zvyků u nás, který symbolizoval příchod jara, bylo Vynášení Smrti. Také v dávných pohanských obřadech, kterými se lidé loučili se zimou a vítali jaro, se lidé zbavovali starého a vítali nové. Před  Smrtnou nedělí, která připadá na druhou neděli před Božím hodem velikonočním, dívky zhotovily figurínu Smrtky, kterou nejprve průvod dětí nesl za zpěvu a říkadel směrem k řece, kde ji zapálil a poslal po vodě pryč.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook