Výzva k podání nabídky na opravu části nábřežní zdi.

Informace o videu

Nahráno: 22 Srpen, 2012

Délka : 1:52

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: Městský úřad Hlinsko, nábřežní zeď, a výzva.

Popis videa

Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku vyzývá zájemce k podání nabídky na Opravu nábřežní zdi řeky Chrudimky, konkrétně na její 7. etapu. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Koryto řeky Chrudimky je ve městě Hlinsku opevněno kamennými nábřežními zdmi.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider