Žádosti o udělení certifikátu Kvalita z Hlinecka 2018

Informace o videu

Nahráno: 22 Březen, 2018

Délka : 1:15

Rubrika: MAS Hlinecko a Všechna videa.

Štítky: Kvalita z Hlinecka, MAS Hlinecko, a místní akční skupina.

Popis videa

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 16. března 2018  4. výzvu k předkládání žádostí o udělení certifikátu značky Kvalita z Hlinecka. Značka je udělována ve třech různých oblastech.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider