Ze zasedání radních

Informace o videu

Nahráno: 16 Září, 2015

Délka : 1:54

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: městský úřad, MÚ Hlinsko, a Rada.

Popis videa

8. září se uskutečnila 15. řádná schůze Rady města Hlinska. Radní vzali na vědomí podání žádosti o prodloužení termínu realizace na akci „Oprava elektronických sirén a ozvučených míst v Hlinsku a okolí“ od společnosti R. D. Engineering Pardubice, a to z původního termínu ukončení 30. 9. na nový termín 19. 10. Radní schvalovali například Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu činnosti Městské policie Hlinsko pro obec Všeradov.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook