Ze zasedání Rady města Hlinska.

Informace o videu

Nahráno: 29 Srpen, 2012

Délka : 2:05

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: Městský úřad Hlinsko, MěÚ Hlinsko, a Rada města.

Popis videa

Pravidelně vás v našem vysílání seznamujeme s body jednání Rady města Hlinska. Ani tentokrát tomu nebude jinak. Radní na své poslední schůzi 30. května vzali na vědomí výsledek hospodaření Městského kulturního klubu Hlinečan a fungování Multifunkčního centra Hlinsko k 30. dubnu 2012 včetně přehledu plánovaných akcí do konce roku.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider