10/2024 Dámy vpřed!

Informace o videu

Nahráno: 7 Březen, 2024

Délka : 1:16

Štítky: Dámy vpřed!, divadlo, a MFC.

Popis videa

V pondělí 19. února příjemně překvapilo návštěvníky multifunkčního centra divadelní představení v rámci abonmá jaro 2024 – Dámy vpřed!

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.