11. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinsko 2021

Informace o videu

Nahráno: 24 Březen, 2021

Délka : 59:48

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva města Hlinska, Zastupitelstvo, zastupitelstvy, a zastupko.

Popis videa

Program zasedání zastupitelstva města dne 22. 3. 2021:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření k 29. 12. 2020 a 22. 2. 2021
6. Hospodaření s majetkem města
7. Pořízení Změny č. 6 Územního plánu Hlinsko a její obsah
8. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení – rok 2021
9. Rozdělení účelových dotací z rozpočtu města, programy A/1, A/2 a D – rok 2021
10. Rozdělení účelových dotací, program B – podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinska na rok 2021
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
12. Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
13. Různé
13.1 Volba člena finančního výboru
13.2 Volba přísedících okresního soudu z řad občanů pro funkční období 2021-2025
14. Diskuse
15. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.