22/2024 Den muzeí v Muzeu v přírodě Vysočina

Informace o videu

Nahráno: 29 Květen, 2024

Délka : 0:55

Rubrika: Tradice a Všechna videa.

Popis videa

Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní den muzeí, jehož letošní téma zní Muzea, vzdělávání a výzkum.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.