25/2021 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 21 Červen, 2021

Délka : 1:13:27

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva a Zastupitelstvo.

Popis videa

 

Program zasedání zastupitelstva města dne 14. 6. 2021:1.       Zahájení
2.       Kontrola zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3.       Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4.       Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5.       Zápis finančního výboru č. 1/2021
6.       Účetní závěrka města Hlinska za rok 2020
7.       Návrh závěrečného účtu města za rok 2020
8.       Rozpočtová opatření k 24. 5. 2021
9.       Hospodaření s majetkem města
10.   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Sportovní hala Hlinsko“
11.   Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021
12.   Poskytnutí příspěvků z výtěžků loterií a jiných podobných her na registr. aktivní členy sportovních a tělových. subjektů v roce 2021
13.   Různé
13.1 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městský kulturní klub Hlinečan
14.   Diskuse
15.   Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.