35/2020 Červenec a srpen s místostarostou Zdeňkem Eisem

Informace o videu

Nahráno: 26 Srpen, 2020

Délka : 4:52

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: shrnutí měsíce a Zdeněk Eis.

Popis videa

a konci prázdnin jsme se sešli s místostarostou Zdeňkem Eisem, se kterým jsme hovořili nejen o investicích, kulturních a sportovních akcích, ale i o oslavách 20. výročí založení Pardubického kraje a akcích plánovaných na závěr léta i začátek září.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.