46/2021 Pokyny pro návštěvníky MFC

Informace o videu

Nahráno: 17 Listopad, 2021

Délka : 1:32

Rubrika: Kultura a Všechna videa.

Štítky: MFC a Multifunkční centrum.

Popis videa

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek pro vstup do multifunkčního centra v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 1. listopadu 2021.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.