8. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 15 Červen, 2020

Délka : 1:19:58

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva.

Popis videa

Program zasedání Zastupitelstva města Hlinska dne 8. 6.2020:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Zápis č. 1/2020 finančního výboru
6. Návrh závěrečného účtu města za rok 2019
7. Schválení účetní závěrky města Hlinska za rok 2019
8. Rozpočtová opatření k 25. 5. 2020
9. Hospodaření s majetkem města
10. Projednání a schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Hlinsko za období 9/2015-1/2020
11. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Sportovní hala Hlinsko“
12. Návrh na uzavření smlouvy o úvěru na investiční projekty města v období 2020-2021
13. Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
14. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města – Římskokatolická farnost – děkanství Hlinsko
15. Návrh na prominutí a odpis pohledávky
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr

 

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider