Čertovina potřebuje vyřešit kanalizaci

Informace o videu

Nahráno: 4 Prosinec, 2013

Délka : 1:45

Rubrika: Čertovina, Radnice, a Všechna videa.

Štítky: Čertovina, kanalizace, VaK Chrudim, a voda.

Popis videa

Místní část města Hlinska Čertovina potřebuje vyřešit odkanalizování a opravu vodovodního řadu. Kvůli tomu se uskutečnila pracovní schůzka zástupců města Hlinska, Vodárenské společnosti Chrudim, společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a Odboru životního prostředí Městského úřadu Hlinsko.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.