Setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu

Informace o videu

Nahráno: 25 Duben, 2018

Délka : 0:47

Rubrika: MAS Hlinecko a Všechna videa.

Štítky: MAS, MAS Hlinecko, a Místní akční plán rozvoje vzdělávání.

Popis videa

V pondělí 16. dubna Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala poslední setkání řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Na setkání byla představena a schválena finální verze strategického dokumentu, dále byly shrnuty aktivity projektu a zhodnocena spolupráce v regionu.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider