V muzeu byli oceněni dobrovolníci

Informace o videu

Nahráno: 13 Duben, 2016

Délka : 2:15

Rubrika: Různé a Všechna videa.

Štítky: dobrovolníci, Křesadlo, muzeum, neziskový sektor, a ocenění.

Popis videa

Ve čtvrtek 7. dubna se v sále hlineckého muzea uskutečnil slavnostní večer s předáváním cen pro dobrovolníky Křesadlo za rok 2015. Organizátorem této akce bylo Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko. Hlavním cílem této ceny je rozšířit myšlenku dobrovolnictví a zviditelnit neziskový sektor.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.