Technika na svoz a třídění bioodpadu

Informace o videu

Nahráno: 25 Listopad, 2015

Délka : 1:04

Rubrika: Radnice, Různé, a Všechna videa.

Štítky: bioodpad, dotace, ekologie, kompostéry, a odpad.

Popis videa

Město Hlinsko pokračuje v trendu třídění odpadů. Deklarován již byl záměr o zřízení několika podzemních kontejnerů na separovaný odpad, pravidelně je navyšován i počet běžných kontejnerů na tříděný odpad i na biologicky rozložitelný materiál. Právě v třídění bioodpadu nyní udělalo město další krok.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider