Změny ve třídění odpadu s Martou Novákovou

Informace o videu

Nahráno: 12 Duben, 2017

Délka : 6:57

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: bioodpad, Marta Nováková, a změny ve třídění odpadu.

Popis videa

V letošním roce probíhá hned několik změn v systému nakládání s odpadem na území města Hlinska. Tato patření byla připravena v průběhu zimy jak na základě podnětů a připomínek z řad občanů, tak na základě vlastních zkušeností zaměstnanců úřadu, kteří v Hlinsku žijí a sami se s některými problémy v této oblasti potýkají. Na změny v systému nakládání s odpadem jsme se zeptali tajemnice MěÚ Marty Novákové.

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider