5. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 25 Září, 2019

Délka : 1:21:01

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: zasedání.

Popis videa

Program zasedání zastupitelstva města dne 9. 9. 2019:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření k 19. 8. 2019
6. Hospodaření s majetkem města
7. Dodatek č. 2 smlouvy o vyrovnávací platbě za závazek veřejné služby
8. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko na období říjen 2019 – září 2022
9. Pověření k oddávání
10. Různé
10.1 Informace k optimalizaci územních pracovišť Finanční správy ČR
11. Diskuse
12. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider