50/2021 14. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 17 Prosinec, 2021

Délka : 1:13:09

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

Program zasedání Zastupitelstva města Hlinska dne 13. 12. 2021:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření k 29. 11. 2021
6. Zpráva finančního výboru
7. Rozpočet města na rok 2022
8. Hospodaření s majetkem města
9. Záměr prodeje stavebních pozemků
10. Pořízení doplnění Změny č. 7 Územního plánu Hlinsko a její obsah
11. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ a ZŠ
12. Obecně závazné vyhlášky města:
a) č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
b) č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
c) č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlinsko
d) č. 4/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hlinsko
13. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
14. Různé
14.1 Smlouva o úvěru – refinancování
15. Diskuse
16. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.