3. řádné zasedání zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 1 Květen, 2019

Délka : 10:55

Rubrika: Radnice a Speciály.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

Místo konání: velká zasedací místnost úřadu (budova radnice, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko)
Doba konání: 16. dubna 2019, 17:00 hodin

Navržený program:
1.Zahájení
2.Kontrola zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3.Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4.Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5.Svěření pravomoci
6.Různé
7.Diskuse
8.Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.