7. Zasedání zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 18 Březen, 2024

Délka : 45:05

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

Místo konání: velká zasedací místnost MÚ (Poděbradovo nám. 1, Hlinsko)

Doba konání: 11. března 2024, 17:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z
6. zasedání Zastupitelstva města Hlinsko
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinsko
5. Rozpočtová opatření
6. Hospodaření s majetkem města
7. Smlouva o úvěru, zástavní smlouva k nemovitostem – projekt „24 BJ Prošvicova Hlinsko“
8. Aktualizace obecně závazných vyhlášek města Hlinsko
9. Půjčky z fondu rozvoje bydlení
10. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města
11. Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
12. Smlouva o spolupráci při výstavbě cyklostezky s obcí Jeníkov
13. Diskuse
14. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.