2. řádné zasedání zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 20 Březen, 2019

Délka : 1:21:28

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Zpráva finančního výboru, statut, jednací řád
6. Rozpočtová opatření k 31. 12. 2018, k 25. 2. 2019
7. Hospodaření s majetkem města
8. Obecně závazné vyhlášky města:
a) č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlinsko
b) č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hlinsko
9. Poskytnutí dotací z rozpočtu města, program B (sociální služby, sociální finanční výpomoc)
10. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města, poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města, program D (doprava dětí a mládeže na sportovní a tělovýchovné akce)
11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Sdružením obcí mikroregionu Hlinecko
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider